Duurzame uitvaart volgens Greenleave

Onze gedachten achter een duurzame uitvaart

Steeds meer mensen kiezen voor duurzaamheid in hun leven. Helaas is onbekendheid met de mogelijkheden van een duurzame uitvaart vaak de oorzaak van andere (niet duurzame) keuzes bij crematie of begrafenis. Door tijdsdruk en emoties kiest men dan vaak voor de bekende weg. Maar er zijn tegenwoordig zoveel meer mogelijkheden, die ook beter passen bij een duurzame levenswijze.

Van der Stappen uitvaartverzorging heeft zich daarom aangesloten bij Stichting GreenLeave, een organisatie die staat voor duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) binnen de uitvaartbranche. Hierdoor kunnen wij op een nog betere manier invulling geven aan een duurzaam afscheid en dragen we samen bij aan een duurzamere wereld.

Kernprincipes

Duurzaamheid zit niet alleen in de aanschaf van producten maar het gaat vooral ook om de verdere keuzes en afspraken rondom een uitvaart. Wij bewaken het duurzame karakter van een uitvaart door te werken volgens de 5 kernprincipes van GreenLeave:

Goed werkgeverschap

Als duurzame uitvaartondernemer vinden wij goed werkgeverschap met eerlijke arbeidsvoorwaarden belangrijk. Daarbij horen de volgende voorwaarden:

 • Opleiding en ontwikkeling
  Wij hechten veel waarde aan opleiding en ontwikkeling en dit komt altijd ter sprake tijdens onze periodieke evaluatiegesprekken.
 • Veilige en prettige werksfeer
  Omdat we erin geloven dat medewerkers het hart van onze organisatie vormen, hechten we veel belang aan het creëren van een prettige werksfeer. Een veilige en open cultuur vinden we daarin enorm belangrijk. Voor de eerste opvang na een aangrijpende situatie kunnen onze medewerkers een beroep doen op ons (intercollegiaal) opvangteam.
 • Ontspanning naast werk
  Doordat de werkomstandigheden in de uitvaartbranche behoorlijk pittig kunnen zijn, vinden wij tijd voor ontspanning ook belangrijk. Daarom bieden we onze medewerkers een fitnessplan aan en ondersteunen we onze bruisende personeelsvereniging.
 • Periodieke tevredenheidsonderzoeken
  Door periodieke medewerkerstevredenheidsonderzoeken houden we een vinger aan de pols en zetten we doelgerichte acties uit. Het positieve resultaat hiervan zien we terug uit het lage ziekteverzuim en verloop.
 • Duurzame bedrijfsvoering
  Wij werken volgens de ‘Good housekeeping’ regels van GreenLeave, die staan voor duurzaamheid binnen ondernemen en de relaties met anderen. Daarbij proberen we zoveel mogelijk de milieu-impact van onze bedrijfsvoering te minimaliseren. Daarom beperken wij de afvalstroom en scheiden we ons afval. Ook hebben we onze papierstromen zoveel mogelijk gedigitaliseerd en vragen we dit ook van onze partners.

Duurzame inkoop

Bij al onze inkopen weegt duurzaamheid mee als criterium, waarbij producten met een duurzaamheidskenmerk onze voorkeur hebben. Andere voorbeelden van duurzaam inkopen zijn:

 • Panden
  Voor de panden die wij in gebruik hebben als uitvaartcentrum of kantoor voeren wij energiescans uit om inzicht te krijgen waar en welke maatregelen we kunnen treffen om energie te besparen.
 • Vervoer
  Bij aanschaf van auto’s voor onze medewerkers houden we rekening met de hoeveelheid uitstoot van uitlaatgassen.
 • Kantoorbenodigdheden
  Ook bij de inkoop van kantoorbenodigdheden zoals papier, kiezen we voor milieu-vriendelijke alternatieven. Ons papier is FSC-gecertificeerd en draagt het EU-Ecolabel en is verouderingsbestendig. Het betreft o.a. het Bio Top 3® next, een natuurwit, houtvrij ongestreken premium papier en karton, geproduceerd zonder gebruik van optische witmakers.
 • Uitvaartproducten
  Bij de aanschaf van specifieke uitvaart- en verzorgingsproducten wordt voor duurzame alternatieven gekozen als deze beschikbaar zijn. Een voorbeeld daarvan is de 040-natuurkist, vervaardigd van regionaal hout, dat al om andere redenen was gekapt. Door het regionale aspect wordt het transport beperkt.
 • Eerlijk zaken doen
  Onze missie luidt: ‘Wij willen, rekening houdend met ieders achtergrond, een goed en waardig afscheid voor iedereen bereikbaar maken.’ Daarom bieden wij onze zo goed mogelijke dienstverlening aan voor een eerlijke prijs. Wij zijn niet uit op korte termijn winstbejag. Onze medewerkers hebben ook geen enkel financieel gewin bij keuzes die gemaakt worden.

Maatschappelijke betrokkenheid

Als regionale uitvaartverzorger staan wij midden in de maatschappij. Wij verzorgen diverse bijeenkomsten om mensen te informeren, adviseren of te steunen bij rouwverwerking. Ons jaarlijkse herinneringsconcert is daar een mooi voorbeeld van. Uiteraard zijn al onze activiteiten vrij toegankelijk. Daarnaast ondersteunen we diverse goede doelen en mooie initiatieven, zoals de stichting ‘Make a Memory’ die waardevolle fotografie verzorgt van zieke en overleden kinderen en deze kosteloos aanbiedt aan de ouders. Ook nemen wij deel met een bedrijfsteam aan de Samenloop voor Hoop, waarmee we geld inzamelen voor KWF. Wij sponsoren meerdere activiteiten, zoals diverse activiteiten in zorgcentrum De Akert in Geldrop, de inrichting van het Bijna-thuis-huis in Nuenen en de restauratie van het Heilig Hartbeeld bij de H. Martinuskerk in Valkenswaard. Om jongeren kennis te laten maken met de Uitvaartbranche hebben wij deelgenomen aan een DoeDag georganiseerd door Eindhoven On Stage. Verschillende jongeren zijn een dagje wezen kijken bij ons uitvaartcentrum in Eindhoven, zodat zij kunnen beslissen welke kant zij op willen gaan met hun studie.

Persoonlijke uitvaart voor iedereen

Voor meerdere gemeenten in de regio Eindhoven verzorgen wij uitvaarten van gemeentewege. Dit zijn uitvaarten van eenzame burgers welke geen nabestaanden hebben om zorg te dragen voor hun uitvaart. Ook voor bewoners van een COA-locatie verzorgen wij de uitvaart, waarbij we veel rekening houden met de wensen en geloofsovertuiging van de overledene.