Heeft u alles goed geregeld bij de notaris?

In deze column hebben we al vaak gesproken over het belang van het vastleggen van uw uitvaartwensen. Maar ook een bezoek aan de notaris is absoluut noodzakelijk zodat u bij een onverhoopt overlijden echt alles goed geregeld heeft. Dit geldt bijvoorbeeld voor de zorg voor uw minderjarige kinderen maar ook voor de verdeling van uw nalatenschap.

Bij geen testament

Als u niets vastlegt in een testament worden altijd de regels van de wet gevolgd. De onderstaande volgorde van erfgenamen wordt dan gehanteerd:

1 Echtgenoot of geregistreerd partner en de kinderen

2 Ouders, broers en zussen

3 Grootouders

4 Overgrootouders

Als niet-gehuwde of niet-geregistreerd partner van iemand zonder testament erft u dus niets! Alles gaat dan naar de familie van uw partner, zoals hierboven aangegeven. Het kan dan ook zomaar zo zijn dat uw kind de eigendommen van uw partner erft, zoals de helft van uw gezamenlijk huis. Of nog erger, u loopt kans op straat te komen staan als u samenwoonde in het huis van uw partner, omdat u wettelijk gezien nergens recht op heeft!

De notaris vóór het tijdstip van overlijden

Dit zijn schrikbeelden die gemakkelijk worden voorkomen met een bezoek aan de notaris. Hier bespreekt u alle scenario's en legt u uw wensen vast. Op deze manier weet u dat alles eerlijk geregeld wordt en dat u of uw partner niet met lege handen achterblijft. Daarnaast kan de notaris u ook wijzen op de mogelijkheid van extra clausules in uw testament. Zo kunt u bijvoorbeeld een bepaling opnemen voor de eigen bijdrage van de langstlevende bij eventuele opname in een verpleegtehuis. Uw kinderen kunnen dankzij deze bepaling voortijdig hun erfdeel opeisen, wat voorkomt dat u of uw partner straks het eigen vermogen moet aanspreken voor de verpleegkosten. Ook adviseert uw notaris u graag over de fiscale en juridische mogelijkheden van uw schenkingen. Een bezoek aan de notaris is dus voor iedereen interessant, maar absoluut noodzakelijk voor ongehuwden!

De notaris na het overlijden

Na een overlijden vraagt uw notaris het testament op bij het Centraal Testamentenregister. Als nabestaande beslist u of u de erfenis aanvaardt, weigert of beneficiair aanvaardt, waarbij u wordt beschermd tegen de schulden in een erfenis. Uw notaris kan u daarbij adviseren. Want wist u bijvoorbeeld dat u door het gebruik van de pinpas van de overledene de erfenis al (onbewust) heeft aanvaard, met alle eventuele schulden die daarbij horen? Bij aanvaarding stelt uw notaris de verklaring van erfrecht op, waarna u als gevolmachtigde optreedt namens de erfgenamen en toegang krijgt tot de (financiële) administratie van de overledene. De notaris kan u verder nog helpen bij het maken van rente afspraken bij vorderingen op de langstlevende ouder, wat mogelijk kan leiden tot het betalen van minder erfbelasting bij het 2e overlijden. Ook kan de notaris u helpen bij de aangifte van erfbelasting. Wanneer er geen executeur testamentair is aangesteld of bij onenigheid kan de notaris ook een actieve rol spelen bij de verdeling van de nalatenschap.

Contact met uw notaris

De notaris kan u dus adviseren over de keuzes die u maakt in het geval van een erfenis en u helpen met de afwikkeling. Wij werken nauw samen met Koudijs & Galama Netwerk Notarissen te Geldrop en adviseren u om met hen alles goed te regelen. Voor úw rust nu en voor die van uw nabestaanden straks.

Contact

  • Van der Stappen uitvaartverzorging
  • Spaarpot Oost 2
  • 5667 KT  Geldrop
  • Telefoon: 040 2861383
  • E-mail: info@vdstappen.nl

Neem contact op

Bel mij terug

Wij bellen u graag terug als u hier uw naam en telefoonnummer achterlaat.

Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist. U kunt uw browser vernieuwen door de nieuwste versie te downloaden en te installeren.